Kontakt :

nazwisko
imię
e-mail
telefon
treść

Dane :

Hologram Industries Polska sp. z o.o.
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna KRS 000037569
REGON: 930376314, NIP: 898-10-03-343
Konto: WBK S.A. o/Wrocław 48 1090 1522 0000 0000 5201 9519
Kapitał zakładowy 50 000 PLN