Hologramy potwierdzające autentyczność produktu

MATRYCA HOLOGRAFICZNA jest narzędziem pozwalającym tłoczyć w folii holograficznej indywidualny obraz opracowany wspólnie z klientem. Zawiera ona indywidualne elementy graficzne charakterystyczne dla zamawiającego (np. logo) oraz, stosownie do wybranej wersji, elementy dyfrakcyjne (gilosze, mikrodruk, efekty kinematyczne, grę kolorów i in.). Matryca wykonywana jest za pomocą wysoko
rozwiniętych technik komputerowych oraz mikrolitografii.
Firma nasza posiada w swojej ofercie kilka zastrzeżonych rozwiązań, o różnym poziomie zabezpieczenia.
Matryca taka przechowywana jest w siedzibie producenta we Francji i jedynym dysponentem produkcji hologramów z jej użyciem jest klient.
Opłata za matrycę jest jednorazowa, przy kolejnych zamówieniach korzystanie z niej jest bezpłatne. Jest to więc koszt jednorazowy, ponoszony przy pierwszym zamówieniu.

Podstawowymi produktami holograficznymi są :
- folie holograficzne do tłoczenia na gorąco,
- nalepki holograficzne ( w tym samoniszczące),
- laminaty holograficzne do laminowania na gorąco.

Ponadto oferowany jest duży asortyment wyrobów nietypowych, kompozytowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Produkty holograficzne poza typowymi - koloru srebrnego, mogą występować również w wersjach złotej, innego, dowolnego koloru, przeźroczystej oraz demetalizowanej (usunięte są pewne fragmenty podkładu metalicznego). W fazie przygotowania matrycy, możliwe jest takie jej zaprojektowanie, aby służyła jako matryca uniwersalna dla całego spektrum produktów. Obrazy holograficzne generalnie dzieli się na te z wzorem umiejscowionym (duży powtarzalny element graficzny rozmieszczony regularnie na powierzchni folii i stanowiący wyodrębnioną całość) oraz ciągłym (składające się z małych regularnie rozmieszczonych elementów losowo umieszczonych na produkcie końcowym, przypominające tapetę). Pierwsze rozwiązanie jest nieco bardziej bezpieczne (duży, charakterystyczny motyw, łatwy do identyfikacji), za to droższe, ze względu na straty materiału pomiędzy obrazami. Wybór rozwiązania nie ma wpływu na cenę matrycy.

Dodatkowe możliwości.
Posiadanie raz zamówionej matrycy holograficznej pozwala na dodatkowe zamówienie innych produktów do zastosowania np. na papierze firmowym, gwarancjach, certyfikatach, legitymacjach służbowych, identyfikatorach, przepustkach, wizytówkach, itp. bez ponoszenia ponownego kosztu wykonania matrycy. Ponieważ gama możliwości jest bardzo duża kosztorys musi być wykonywany indywidualnie pod kątem każdego dodatkowego zamówienie. Produkty powinny być tak zróżnicowane technicznie, aby niemożliwym było wykorzystanie hologramu dla innego celu (przeniesienia pomiędzy różnymi produktami).

Służymy Państwu swoim doświadczeniem w przygotowaniu koncepcji nowych zastosowań optymalnych pod względem bezpieczeństwa, sposobu wykonania oraz ceny.


Należy również pamiętać o stworzeniu możliwości identyfikacji Państwa produktów przez hurtownie, punkty sprzedaży i wreszcie klientów indywidualnych. Dla hurtowni i sklepów proponujemy przygotowanie wzorców zastosowanego hologramu oraz krótkiego opisu jego cech charakterystycznych. Wywieszenie takiego wzorca np. w sklepie pozwoli każdemu klientowi na miejscu sprawdzić autentyczność zakupionego wyrobu.

Równocześnie, wprowadzenie zabezpieczania pod postacią hologramu wymaga ścisłej kontroli i rozliczania jego zużycia zarówno przez pracowników jak i firmy współpracujące. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Doświadczenie bowiem pokazuje że w przypadku trudności z podrobieniem zabezpieczenia, często łatwiej i taniej jest po prostu autentyczne zabezpieczenia ukraść. I tu również, jako firma od ponad 20 lat funkcjonująca na rynku najwyższej klasy zabezpieczeń, oferujemy Państwu swoje doświadczenie i pomoc.

Marketing.
Zastosowanie hologramu, poza zabezpieczeniem autentyczności produktu i walorami estetycznymi, ma niebagatelne znaczenie marketingowe. Pokazuje bowiem klientowi, że producent dbając o jego zdrowie, bezpieczeństwo (i portfel) daje mu możliwość zidentyfikowania autentyczności produktu, za którego jakość ponosi odpowiedzialność. Dla pewnej grupy produktów powinno mieć to kapitalne znaczenie. W powszechnym odczuciu bowiem hologramy zastrzeżone są jedynie do zabezpieczania wyrobów luksusowych. Pozwala to na zdecydowane podniesienie marki producenta.

Możliwości ewoluowania produktów w przyszłości.
Posiadanie przez zamawiającego raz wykonanej matrycy pozwala w przyszłości, bez zbędnych dodatkowych inwestycji, na różnicowanie zamawianych wyrobów tak aby wyprzedzić potencjalnych fałszerzy lub uniemożliwić "recykling" opakowań. Trzeba takżepamiętać, że zbyt częste zmienianie matrycy nie jest wskazane, ze względu na "przyzwyczajenie" się klienta.

Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są :
- zmiana kształtu głowicy tłoczącej na gorąco,
- zmiana kształtu nalepki,
- zmiana koloru,
- demetalizacja różnymi wzorami i inne.
Podobne rozwiązania (z wykorzystaniem tej samej matrycy) można zastosować do różnicowania zabezpieczeń dla różnych produktów, szczególnie gdy znacznie różnią się one ceną.

Istnieje również możliwość indywidualnego oznaczania hologramów (numer, kod paskowy, dodatkowe logo, napis) poprzez nadruk termotransferowy lub grawerowanie laserowe. Jednak zastosowanie tego rozwiązania zarezerwowane powinno być jedynie dla najdroższych wyrobów z "górnej półki".