Nalepka holograficzna samoniszcząca:

Budowa nalepki powoduje widoczne zniszczenie warstwy obrazu przy próbie oderwania jej od podłoża. Przy próbie powtórnego użycia znaczne ubytki obrazu holograficznego pozwalają od razu stwierdzić ingerencję w plombę. Dodatkowo mogą zostać zastosowane specjalne nacięcia (perforacja) powodujące mechaniczne rozdarcie nalepki przy próbie oderwania.

Krucha nalepka holograficzna:

Nalepka taka zbudowana jest ze specjalnego materiału, który uniemożliwia oderwanie jej w całości, a powoduje rozerwanie na drobne, nieregularne części. W związku z tym niemożliwe jest powtórne jej użycie.

Nalepka drukowana z hologramem tłoczonym na gorąco:

Jest to typowa samoniszcząca nalepka papierowa lub foliowa (np. zadrukowana) z hologramem tłoczonym na gorąco w pewnym, stałym miejscu*. Reszta nalepki może być zadrukowana, ponumerowana lub zawierać np..kod paskowy.
Za samozniszczalność odpowiedzialna jest właściwa nalepka, zaś hologram stanowi tylko o jej autentyczności.
Rozwiązanie to wymaga więc podzlecenia aplikacji hologramu* lub znalezienia firmy poligraficznej, która poza drukiem posiada również możliwość tłoczenia na gorąco folii holograficznej *.

Nakładanie wszelkiego typu nalepek w dużych ilościach wymaga zastosowania typowych urządzeń etykietujących*.

* nasza Firma służy tu pomocą i kontaktami w drukarniach i u potencjalnych podwykonawców oraz producentów urządzeń pomocniczych