TOP: super-thin localised hot transfer laminate (STO, SPO):

Opatentowany przez Hologram Industries system TOP zaprojektowany został do zabezpieczania danych przy pomocy transferu na gorąco ultra cienkiej powłoki holograficznej

System TOP pozwala na zabezpieczenie jednego lub kilku bloków danych w dokumencie.

Próba zmiany danych zabezpieczonych folią TOP powoduje trwałe i widoczne częściowe lub całkowite zniszczenie efektu optycznegoFolia TOP - STO najczęściej dostarczana jest na nośniku papierowym. W czasie aplikacji folia holograficzna przelaminowywana jest z nośnika papierowego na zabezpieczany dokument. Papierowy nośnik wraz z folią PET usuwany jest z dokumentu chronionego ultra cienką warstwą żywicy holograficznej.
Zastosowania:
- Ochrona strony danych w paszportach.
- Ochrona wiz,
- Dowody rejestracyjne,
- Certyfikaty narodzin....

Opcjonalnie obraz holograficzny może posiadać elementy odbiciowe (nie-transparentne)

Parametry techniczne:
- bardzo dobrą odporność na próby fałszerstwa,
- dobrą odporność przed ścieraniem, - dobrą odporność chemiczną,

Rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku zdecentralizowanej personalizacji dokumentów.
Folia SPO jest modyfikacją rozwiązania STO. Laminat holograficzny umożliwia personalizację dokumentu poprzez odwrócony nadruk na hologramie i laminację na dokumencie właściwym. Po usunięciu nośnika otrzymujemy spersonalizowany i zabezpieczony folią holograficzną dokument.

Parametry techniczne:
- bardzo dobrą odporność na próby fałszerstwa,
- dobrą odporność przed ścieraniem,
- dobrą odporność chemiczną.
Rozwiązanie idealne do personalizacji paszportów.