Tłoczenie na gorąco (ang. hot-stamping) :

Za pomocą tej techniki nakładane są folie, których warstwa klejąca aktywowana jest przy użyciu nacisku oraz ciepła. Najczęstszym zastosowaniem jest nakładanie hologramu na podłoża papierowe (np. banknoty) i karty plastikowe. Niemniej możliwe jest również zastosowanie tej techniki do aplikacji hologramu na inne materiały jak np. laminat, metal, tworzywa sztuczne. Idea tej metody polega na przeniesieniu na podłoże jedynie warstwy kleju, warstwy obrazowej oraz zabezpieczającej. Nośnik poliestrowy odciągany jest przez system odbierający. W związku z tym grubość warstwy na podłożu wynosi od kilkunastu (dla podłoży niechłonących i nieodkształcalnych) do pojedynczych (podłoża chłonące) mikrometrów. Dla łatwiej odkształcalnych podłoży papierowych często stosuje się przetłoczenie powodujące, że nałożenie hologramu nie powoduje zauważalnego wzrostu grubości. Zależnie od sposobu zabezpieczenia dokumentu stosuje się maszyny (prasy) arkuszowe lub rolowe.
Prasy arkuszowe.
W tego typu urządzeniach zabezpieczane dokumenty podawane są w postaci pojedynczych arkuszy. Aby zwiększyć wydajność pojedynczy arkusz zawiera wiele dokumentów, na które hologramy nanoszone są równocześnie (w jednym cyklu tłoczenia), a dopiero później rozcinany na pojedyncze użytki. Na rynku lub w wyspecjalizowanych drukarniach dostępne są urządzenia od małoformatowych (pojedyncze karty lub użytki) do wielkoformatowych wyposażonych w system wielu rolek podających folie holograficzne. W zależności od zapotrzebowania urządzenia mogą być wyposażone w dodatkowy system śledzenia obrazu i wtedy możliwe jest nanoszenie wszystkich obrazów w sposób umiejscowiony, identycznie na każdym dokumencie. Prędkość tego typu maszyn zależy od wielu czynników i może osiągać nawet rząd 7.000 arkuszy / godz.
Prasy rolowe.
Tego typu urządzenia stosowane są w szczególności do nakładania paska holograficznego na materiał (zwykle) papier podawany z roli. Mogą również umożliwiać jednoczesne podawanie folii z kilku rolek. Maksymalne prędkości wynoszą do kilkunastu tysięcy metrów na godzinę.