KOMBINACJA :

Opisane powyżej techniki można ze sobą łączyć w dowolnych kombinacjach, otrzymując nieraz zadziwiające efekty. Należy przy tym pamiętać, że dodanie jakiejkolwiek innej techniki wielokrotnie zmniejsza ryzyko imitacji lub sfałszowania hologramu.

Jako przykład kombinacji technik można podać :
- hologram demetalizowane z tłem barwnym w obszarach, z których usunięto metal (dodatkowo mogą one być pokryte warstwą HRI),
- hologram barwno-transparentny,
- hologram z tłem w dwu kolorach,
oraz wiele innych