DEMETALIZACJA :

Kolejnym dodatkowym zabezpieczenie możliwym do zastosowania w typowych hologramach jest kontrolowane usunięcie części warstwy metalu na folii. W tych miejscach hologram staje się transparentny (bez efektu optycznego) i częściowo może pełnić funkcje opisane powyżej. Ponadto usunięcie metalu zgodnie z powtarzalnym wzorem precyzyjnie zgrane z grafiką hologramu stanowi dodatkowe utrudnienie, niemożliwe do obejścia przez słabo wyposażone laboratoria.
Możliwe jest również połączenie cech hologramu demetalizowanego z transparentnym, kiedy to obszary, z których został usunięty metal, pokryte zostały warstwą materiału HRI. Wtedy na całej powierzchni hologramu widoczne są efekty optyczne, natomiast część z nich jest transparentna.