Gyrogram:

Separacja kolorów, obraz kontrolny 90o, efekty optyczne przy obrotach. Zabezpieczenie zalecane dla dokumentów finansowych (np. akcje na okaziciela) czy ochrony marki.

Parametry techniczne:
Minimalny font liter - 1 (0,25 mm)
Gęstość siatki linii 200 Lpi
Grubość linii 55 mikronów

Pierwszy poziom identyfikacji:
5 animacji przy obrocie lewo-prawo
3 animacje góra-dół
Efekty matowe, multipleksowanie obrazów
Opcjonalne tło 3D, dołączenie elementów generowanych komputerowo

Drugi poziom identyfikacji:
Obraz 90o
Opcjonalny obraz "ducha"

Opcjonalne elementy maszynowo-czytelne