Diagram:

Animowane dwu lub trójwymiarowe obrazy cyfrowe generowane komputerowo lub tworzone z rzeczywistych obiektów bądź modeli. Przeznaczone gównie do ochrony marki.
Charakterystyka techniczna:
Rozdzielczość cyfrowa XGA (1024 x 768), 16 milionów kolorów

Pierwszy poziom weryfikacji:
Ilość animacji lewo-prawo: 48
Tło 3D,
Mulipleksowanie obrazów,
Opcjonalnie efekty obrazów matowych

Drugi poziom weryfikacji:
Obraz "duch"
Opcjonalnie efekt kontrolny 90o.

Trzeci poziom weryfikacji:
Opcjonalnie dodatkowe ukryte elementy zabezpieczające, elementy czytelne elektronicznie